Rutiner gällande Covid

Vi vill att ni skall känna er säkra när ni kommer till oss och kommer att fortsätta med åtgärder för att förhindra spridning av Covid-19.

  • Vi använder munskydd och/eller visir när vi arbetar med er
  • Vi försöker se till att vi är så få som möjligt i lokalen hela tiden, att inga andra än våra kunder är i salongen
  • Vi tvättar våra händerna noga mellan varje kund och spritar ofta
  • Vi rengör våra verktyg mellan varje kund och byter och tvättar kappor mellan varje kund
  • Vi torkar av arbetsplats mellan varje kund
  • Vi torkar av gemensamma ytor så som kassa, kortmaskin och kaffemaskin kontinuerligt under dagen
  • Vi håller oss hemma vid minsta symtom

Vi ber er att avboka om ni inte känner er helt friska och vidtaga försiktighetsåtgärder när ni kommer till oss.